فاکتور روماتوئید
تشخیص : آرتریت روماتوئیدی – بررسی علت درد و خشکی مفاصل – ندول زیر پوستی
علت درخواست تست: اين تست براي كمك به تشخيص آرتريت روماتوئيد (RA) و سندرم شوگرن (Sjögren syndrome) است. هنگامي كه بيمارخستگي، درد مفاصل، ضعف، چشم ها يا دهان خشك دارد كه پزشك مشكوك است ناشي ازRA و يا سندرم شوگرن باشد، درخواست مي شود.

توضيح راجع به تست:RF اتو آنتي بادي است از نوع IgM كه توسط سيستم ايمني بدن توليد مي شود. اتو آنتي باديها به بافت خود فرد حمله مي كنند.وجودRF به عنوان شاخص التهاب و فعاليت خودايمني مفيد است.

علل افزايش: نتايج تستRF مثبت ممكن است در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري هايي مانند لوپوس،سل، سيفيليس، ساركوئيدوز، سرطان، عفونت ويروسي يا بيماري كبدي، ريوي، كليوي واندوكارديت، ديده شود.

علل كاهش: تست RF منفي،RA يا سندرم شوگرن را رد نمي كند. حدود 20 ٪ از افراد مبتلا بهRA ،و بسياري از افراد مبتلا به سندرم شوگرن ،RF منفي هستند و يا ممكن است سطوح بسيارپايين RF داشته باشد.

تست هاي تكميلي:ANA, Autoantibodies, CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ESR, CRP, ENA panel, Synovial Fluid Analysis

اطلاعات تكميلي: تست RF آزمايش ارزشمندي براي تأييد آرتريت روماتوئيد يا سندرم شوگرن است، اما مي تواند در شرايط ديگر نيز مثبت شود. در حدود 75 ٪ از افراد مبتلا به RA و 70-60 ٪ از افراد مبتلا به سندرم شوگرن، تستRF مثبت دارند.

 

RBC

RBC  : شمارش گلبول های قرمز در تعیین وضعیت خونسازی و تشخیص کم خونی بکار می رود . پارامتر هایی که در گلبول های قرمز اندازه گیری می شود به تشخیص انواع کمک خونی کمک می کند .
هموگلوبین : میزان کل هموگلوبین درون گلبول های قرمز را اندازه گیری می کند.کاهش آن با کاهش اکسیژن رسانی در بافت ها همراه است .    Hb
هماتوکریت : میزان حجم کل گلبول های قرمز را اندازه گیری می کند . کاهش آن در بیشتر موارد با کم خونی همراه است .    Hct
متوسط حجم گلبول قرمز : گلبول قرمز بر اساس اندازه به سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte تقسیم می شود .    MCV
متوسط هموگلوبین گلبول قرمز : گلبول قرمز بر اساس این پارامتر به سه گروه Hypochrome  و Normochrome و Hyperchrome تقسیم می شود.    MCH
غلظت هموگلوبین درون گلبول قرمز : به طور نرمال  یک سوم از فضای درون گلبول قرمز توسط هموگلوبین پر شده است .    MCHC
پراکندگی اندازه گلبول های قرمز : معمولا گلبول ها دارای اندازه یکسان هستند ولی در صورتی که گلبول های دارای اندازه های کوچک و بزرگ باشند این پارامتر افزایش می یابد    RDW

غلظت رنین
نقش : آزمايش مستقيم رنين، به جای تعيين فعاليت آنزيمي رنين ( تبديل آنژيوتانسينوژن به آنژيوتانسين I) غلظت خود مولكول پروتئيني رنين را با روش ايمونولوژيك اندازه مي‏گيرد. واحد و محدوده مرجع اين دو آزمايش كاملا متفاوت است. فاكتور تبديل حدود ۲/۱۱ است؛ يعني با ضرب كردن ۲/۱۱ در فعاليت رنين پلاسما (PRA) غلظت مستقيم رنين به دست مي‏ آيد؛ البته همبستگي اين دو پارامتر كامل نيست .
هورمون رنین از کلیه‏ ها ترشح می‏شود و باعث فعال شدن یک آنزیم به نام آنژیوتانسین 2 می‏شود. این آنزیم باعث تنگ شدن رگ ها می‏شود. آنژیوتانسین همچنین باعث تحریک رها شدن هورمونی به نام آلدوسترون از کورتکس غدد فوق کلیه می‏شود. این هورمون نیز سرانجام موجب احتباس آب و نمک بوسیله کلیه‏ها شده و ممکن است فشار خون را بالا ببرد.

توضيح راجع به تست: تست هاي رنين و آلدوسترون براي ارزيابي توليد مقادير مناسب آلدوسترون استفاده مي شوند. آلدوسترون ممكن است در خون يا در نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گير ي شود;رنين هميشه در خون اندازه گيري مي شود. سطوح آلدوسترون و رنين، صبح در بالاتر ين مقدارخود هستند و در طول روز تغيير مي كنند.آلدوسترون و رنين پلاسما معمولاً وقتي كه بيمار داراي فشار خون بالا و پتاسيم پايين است،باهم درخواست مي شوند. اگر داروها فشار خون بالا را كنترل نمي كنند و يا اگر فشار خون بالا درسنين كم توسعه مي يابد، حتي اگر پتاسيم طبيعي است، اين آزمايش ها ممكن است انجام شوند.
علل افزايش: استرس و تمرينات ورزشي شديد به طور موقت مي تواند مقادير آلدوسترون راافزايش دهد.
علل كاهش: سطح آلدوسترون پايين در نارسايي آدرنال و هيپرپلازي مادرزادي آدرنال ديده مي شود. سطح آلدوسترون با بيماري هاي خيلي شد يد،كم مي شود،بنابراين آزمايش نبايدهنگامي كه شخص خيلي بيمار است، انجام شود.

تست هاي تكميلي:Cortisol; Electrolytes; Potassium; Aldosterone/Renin activity

calculation or ratio; Aldosterone stimulation test; Aldosterone suppression test

طريقه جمع آوري نمونه: جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته براي آلدوسترون ، از سوي برخي از
پزشكان ترجيح داده مي شود چون سطوح آلدوسترون پلاسما در طول روز متغير است و به وسيله
موقعيت و حالت تحت تأثير قرار مي گيرد.

تداخلات دارويي: داروهاي مسكن غيراستروئيدي، داروهاي مدر (ادرار آور)، مسدود كننده هاي بتا، استروئيدها، مهاركننده هاي ACE و قرص هاي جلوگيري از بارداري مي توانند بر نتايج آزمون تأثير بگذارند.

اطلاعات تكميلي: آلدوسترون هورموني است كه احتباس سديم و دفع پتاسيم توسط كليه ها راتحريك مي كند و نقش مهمي در حفظ غلظت هاي نرمال سديم و پتاسيم در خون و در كنترل حجم و فشار خون دارد. آلدوسترون توسط قشر آدرنال توليد مي شود. توليد آن به طور طبيعي توسط دو پروتئين ديگر، رنين و آنژيوتانسين تنظيم مي شود. رنين زماني از كليه ها آزاد مي شود
كه افت فشار خون، كاهش غلظت سديم، يا افزايش غلظت پتاسيم وجود دارد. رنين پروتئين آنژيوتانسينوژن را ميشكند تا آنژيوتانسين I تشكيل شود ، كه سپس توسط آنزيم دوم به آنژيوتانسين II تبديل مي شود. آنژيوتانسين II باعث تنگ شدن عروق خوني مي شود و توليد آلدوسترون را تحريك مي كند.

محدوده نرمال:micIU/ml

2.8-39.9

شمارش رتیکولوسیت
تشخیص : بررسی فعالیت مغز استخوان در خون سازی – بررسی علت کم خونی – بررسی پاسخ به درمان کم خونی
نقش: رتيكولوسيت ها، گلبول هاي قرمز جواني هستند كه هسته خود را از دست داده اند ولي هنوزداراي بقاياي ريبوزومي مي باشند. ريبوزوم ها با رنگ (بريليانت كرزيل بلو) واكنش داده و رسوبات آبي رنگ تشكيل مي دهند. تعداد رتيكولوسيت هاي موجود در خون محيطي مرتبط با فعاليت اريتروپوئتيك (خون سازي) است كه بطور طبيعي عمدتاً در مغز استخوان اتفاق مي افتد . تعيين
درصد اين سلول ها درخون جهت برآورد ميزان خون سازي مؤثر است.

محدوده نرمال: %

0.5-1.5

سرخجه یا روبلا
تشخیص : بررسی عفونت با ویروس سرخجه – بررسی مصونیت نسبت به سرخجه – غربالگری زنان پیش از بارداری
علت درخواست تست: براي تعيين اين كه فرد داراي آنتي بادي سرخجه كافي بر اي محافظت بدن از ويروس سرخجه مي باشد؛ به منظور تأييد عفونت در گذشته يا تشخيص عفونت هاي اخير؛شناسايي كساني كه هرگز در معرض اين ويروس قرار نگرفته اند و كساني كه واكسينه نشده اند؛تأييد اين كه همه زنان باردار و كساني كه قصد باردار شدن دارند ، مقدار كافي

(تيتر) آنتي بادي هاي سرخجه جهت محافظت از عفونت را دارند.

قبل از حاملگي و يا در ابتداي آن به منظور تأييد ايمني بدن؛ اگر زن باردار داراي علائم سرخجه نظير تب و بثورات جلدي مي باشد؛ اگر نوزاد علائم رشد غير طبيعي و يا نقص هاي هنگام تولد نشان مي دهد كه ممكن است به علت عفونت دوران جنيني ايجاد شده باشد؛ درخواست مي شود.

توضيح راجع به تست: آنتي بادي IgG سرخجه نسبت به IgM كمي بيشتر طول مي كشد تا ظاهر شود، اما يكبار كه ظاهر شود، در جريان خون براي تمام عمر باقي مي ماند و حفاظت در برابر عفونت مجدد را فراهم مي كند. حضور آنتي بادي IgG سرخجه، عفونت اخير يا گذشته يا تزريق واكسن سرخجه (واكسن سرخك، اوريون، سرخجه ) و فراهم آوردن محافظت كافي را

نشان مي دهد.

اطلاعات تكميلي: از آنجا كه آنتي بادي هاي IgG و IgM طول ميكشد تا پس از عفونت ظاهر شوند، آزمايش ها ممكن است در مدت 2 تا 3 هفته تكرار شوند تا سطح آنتي بادي ها قابل اندازگيري شود.

توضيح راجع به تست: اين آزمايش حضور آنتي بادي IgM سرخجه در خون را اندازه گيري مي كند. آنتي بادي سرخجه در پاسخ به عفونت ويروس سرخجه توليد مي شود.

پس از مواجهه با ويروس سرخجه،IgM در خون ظاهر مي شود. سطح اين پروتئين در خون بالا مي رود و در حدود 7 تا 10 روز بعد از عفونت به اوج خود مي رسد و سپس در طول چند هفته آينده به تدريج متوقف مي شود، به جز در نوزاد آلوده كه ممكن است براي چند ين ماه تا يك سال يافت شود. حضور آنتي بادي IgM سرخجه در خون عفونت هاي اخير را نشان مي دهد.

اين آنتي بادي پس از IgM در بدن افزايش مييابد اما تا سالها در بدن مي ماند و ايجاد مصونيت مي كندIgG

اين آنتي بادي 3 هفته پس از ابتلا به ويروس در افزايش مييابد و عفونت فعال و حاد را نشان مي دهدIgM

محدوده نرمال:IU/mL

IgG: IU/mL
8.0 > Negative
12 > Positive
IgM
0.9 > Negative
1.1 < Positive