لوپوس آنتي كواگولانت

تشخيص: ترومبوز ترومبو آمبولي سقط مكرر سندروم آنتي فسفوليپيد غير طبيعي بودن PTT نقش: يك اتوآنتي بادي بر عليه فسفوليپيد هاي پلاكتي است كه باعث افزايش خطر ايجاد لخته در رگ ها مي شود.

محدوده نرمال:Sec

42 -28

لوپوس آنتی کواگولانت
تشخیص : ترومبوز – ترومبو آمبولی – سقط مکرر – سندروم انتی فسفولیپید – غیر طبیعی بودن PTT
نقش : یک اتوآنتی بادی بر علیه فسفولیپید های پلاکتی است که باعث افزایش خطر ایجاد لخته در رگ ها می شود

لاکتات
تشخیص : تعیین شدت هیپوکسی – اسیدوز لاکتیک – اختلال در pH
نقش : اسید لاکتیک مولکولی با بار منفی که توسط ماهیچه  و گلبول قرمز طی مرحله بی هوازی تولید می شود.

محدوده نرمال:mg/dL

4.5:19.8

زنجیره سبک لامبدا
افزایش زنجیره های سبک  به همراه نسبت طبیعی کاپا به لامبدا ممکن است نشان دهنده درجه ای از نارسایی کلیوی باشد که با اختلالات پلاسماسلی مرتبط نیست. کاهش زنجیره های سبک به همراه نسبت طبیعی کاپا به لامبدا ممکن است  ناشی از اختلال در مهار تولید سلول های مغز استخوان باشد. همچنین ممکن است در موارد مشکوک به آمیلوئیدوزیس اولیه، افزایش در زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین به همراه غیر طبیعی شدن نسبت کاپا به لامبدا مشاهده گردد با این وجود یک بیوپسی از بافت های درگیر تشخیص را تاًیید می کند.

محدوده نرمال:2,4 – 1,1 g/l

تصوير 14 : انواع ايمونوگلوبولين ها و ساختار آنها

لاموتریژین
هدف از انجام این تست اندازه گیری غلظت لاموتریژین در خون است. لاموتریژین معمولاً برای درمان بعضی از انواع تشنج (صرع)، اختلال دو قطبی (bipolar) و بعضی از انواع دردهای عصبی مورد استفاده قرار می گیرد .

لاکتات دهیدروژناز
تشخیص : پیگیری روند بهبود آسیب های بافتی – آنمی همولیتیک – پیگیری حمله قلبی

نقش: آنزيم لاكتات دهيدروژنازLactate Dehydrogenase يا LDH در بسياري از بافتهاي بدن به ويژه قلب – كبد گلبول هاي قرمز -كليه ها -عضلات اسكلتي -مغز و ريه ها يافت مي شود. از آنجائيكه LDH بطور وسيع در سراسر بدن وجود دارد بنابراين سطوح  LDH توتال بعنوان يك شاخص اختصاصي براي هيچگونه بيماري خاص ارگاني در نظر گرفته نمي شود.اين آنزيم از پنج ايزو آنزيم تشكيل شده است.

LDH-1اساسا در قلب

LDH-2مشخصا در سيستم رتيكولو اندوتليال

LDH-3بيشتر در ريه ها و ساير بافتها

LDH-4اغلب در كليه ها جفت و پانكراس

LDH-5اساسا در كبد و عضلات مخطط ديده مي شود.

در افراد طبيعي LDH-2 بيشترين درصد LDH توتال را تشكيل مي دهد.

بيست و چهار تا چهل و هشت ساعت پس از انفاركتوس قلبي LDH سرم افزايش يافته و در روزهاي دوم تا سوم به حداكثر خود ميرسد و تقريبا روز پنجم تا دهم به ميزان طبيعي خود باز مي گردد. بدين ترتيب سطوحLDH سرم خصوصاً در تشخيص ديرهنگام بيماراني كه دچار انفاركتوس قلبي شده اند مفيد است. بعنوان مثال در بيماري كه اظهار مي دارد چهار روز پيش دردشديدي در ناحيه سينه داشته است.

در افراد سالم نسبت LDH-1 به LDH-2 كمتر از يك است . معكوس شدن اين نسبت (Flipped LDH) معمولاً دوازده تا بيست و چهار ساعت بعد از انفاركتوس حاد ظاهر شده و تقريبا در هشتاد درصد بيماران تا چهل و هشت ساعت باقي مي ماند.

همچنين سنجش LDH در مواقعي كه سنجش CPK-MB به آساني قابل تفسير نباشد مفيد است.

امروزه سنجش تروپونين قلبي I جايگزين اين آزمايش شده است. مقادير نسبي LDH- SGOT- SGPT- بهمراه CPK ممكن است كليدهائي را براي منابع افزايش LDH فراهم كنند.

افزايش در هردو آنزيم CPK و LDH بهمراه افزايش بيشتر در SGOT نسبت بهSGPT درآسيب عضله قلبي يا اسكلتي رخ مي دهد.

محدوده نرمال:IU/L

Adult: 140 – 400
Child: 200 – 600

کلسترول بد
تشخیص : پیگیری کلسترول بالا – احتمال بیماری های قلبی
نقش : این چربی اصطلاحا به چربی بد معروف است زیرا چربی های خون را برای ذخیره به بافت می برد

كاربردهاي باليني: اين آزمايش بطور اختصاصي براي تعيين ميزان خطر بيماري هاي عروق كرونر
قلب بويژه آترواسكلروز بكار مي رود. همچنين در تشخيص هيپرتري گليسريدمي، هيپرليپيدمي -ديس بتا ليپيدمي تايپ III

غلظت بالاي ليپوپروتئين(a)و يا ليپوپروتئين با دانسيته متوسط،(IDL)ديابت شيرين و هيپرتيروتيدي كاربرد دارد.

محدوده نرمال:mg/dL

Normal < 130

 

سرب
سطح سرب خون جهت تعیین مواجهه اخیر با سرب اندازه گیری می شود. اطفال خطر بالاتری برای مسمومیت با سرب دارند چرا که ممکن است تا 50درصد از سرب دریافت شده از رژیم غذایی را جذب کنند. جذب سرب در فقرآهن تحت تاثیر قرار می گیرد. بیشتر از 90درصد سرب جذب شده در استخوان و دندان ها رسوب می کند. نیمه عمر سرب در استخوان 32سال است و در نتیجه می تواند به صورت منبعی برای مسمومیت آندروژن عمل کند. کم خونی هیپوکرومیک میکروسیتیک و basophilic stippling از مشخصات مسمومیت با سرب است ولی یافته ثابتی نمی باشد.

كاربرد: بررسي عملكرد تخمدان و بيضه بي نظمي قاعدگي – بررسي بلوغ در دختران – فعاليت هيپوفيز

زمان نمونه گيري: نمونه خانم بايد در زمان هاي خاصي از سيكل قاعدگي جمع آوري شود.
علت درخواست تست: اين تست بر اي ارزي ابي عملكرد هيپوفيز بيمار ، شامل مسائل باروري،نارسايي غدد جنسي، مسائل دوران بلوغ يا تومورهاي هيپوفيز؛ هنگامي كه فرد دچار ناباروري يادوره قاعدگي نامنظم يا سنگين است؛ وقتي كه پزشك فكر ميكند كه بيمار داراي علائ اختلالات هيپوفيز يا هيپوتالاموس است يا علائم بيماري تخمدان يا بيضه دارد؛ يا هنگامي كه
پزشك مشكوك شود كه كودك بلوغ جنسي تأخيري يا زودهنگام دارد؛ در مردان و زنان، به عنوان بخشي از اقدامات لازم براي ناباروري و اختلالات هيپوفيز يا غدد جنسي، درخواست مي شود.

توضيح راجع به تست:LH،توسط غده هيپوفيز در مغز توليد مي شود. كنترل توليدLHسيستم پيچيده اي است كه هورمونهاي توليد شده توسط غدد تناسلي (تخمدان ها يا بيضه )، هيپوفيز وهيپوتالاموس را درگير مي كند.

سطح بالاي LH( وFSH) در اواسط سيكل قاعدگي باعث تخمك گذاري مي شود LHهمچنين تخمدان ها را براي توليد استراديول تحريك مي كند. استراديول و ساير استروئيدها براي تنظيم توليدLH ،به هيپوفيز كمك مي كنند.

LH در مردان سلول (Leydig cells) در بيضه ها را براي توليد تستوسترون تحريك مي كند.سطح LH در مردان پس از بلوغ نسبتاً ثابت است. افزايش سطح تستوسترون به غده هيپوفيز وهيپوتالاموس بازخورد منفي مي دهد و در نتيجه ميزان ترشح LH را كاهش مي دهد.

در نوزادان سطحLH در مدت كوتاهي پس از تولد افزايش مي يابد، سپس تا سطوح بسيار پايين افت مي كند (تا 6 ماه در پسران و1-2سال در دختران) سطوح LH قبل از شروع بلوغ و توسعه ويژگي هاي ثانويه جنسي افزايش مي يابد.

علل افزايش: در زمان يائسگي، عملكرد تخمدان ها متوقف مي شود و سطحLH افزايش مي يابد.افزايش سطح FSH و LH در نارسايي اوليه تخمدان ديده مي شود. در مردان، سطح بالاي LH ممكن است نشان دهنده نارسايي اوليه بيضه باشد كه مي تواند به علت نقص در رشد بيضه ياآسيب بيضه باشد. بلوغ زودرس در نوجوانان سطح FSH و LH را افزايش مي دهد.

علل كاهش: سطوح پايين FSH و LH در نارسايي ثانويه تخمدان ديده مي شود. بلوغ ديررس درنوجوانان سطح FSH و LH را كاهش مي دهد.

تست هاي تكميلي:FSH; Testosterone; Progesterone; Estradiol; Total estrogens

تداخلات دارويي: بعضي از داروها مي توانند باعث افزايش LH شوند، مانند:داروهاي ضد تشنج،كلوميفن و نالوكسان؛ در حالي كه برخي ديگر باعث كاهش LH مي شوند ، مانند : ديگوكسين،قرص هاي جلوگيري از بارداري و درمان هاي هورموني.

اطلاعات تكميلي: در كودكان،LH و FSH براي تشخيص بلوغ تأخيري و زودرس استفاده مي شود.در زنان، سطوحFSH و LH مي تواند به افتراق بين نارسايي اوليه تخمدان (نارس ايي خودتخمدان ها يا عدم توسعه تخمدان ها) و نارسايي ثانويه تخمدان (نارسايي تخمدان ها به علت اختلالات هيپوفيز يا هيپوتالاموس) كمك كند.

محدوده نرمال:mlu/ml

Follicular Phase: 0.8 – 10.8
Midcycle Peak: 17 – 65
Luteal Phase: 0.8 – 11.5
Postmenopausal: 11 – 42

 

                                 تغییرات هورمونی پس از یائسگی

لیتیوم
تشخیص : بررسی میزان لیتیوم خون – تنظیم میزان مصرف دارو –
نقش: ليتيم يكي از داروهايي است كه براي درمان اختلال دوقطبي تجويز مي شود و تثبيت
كننده خلق و خوي است. اين دارو آهسته اثر مي كند و ممكن است چندين هفته طول بكشد تا
اثرات آن در فرد مشاهده گردد.
علت درخواست تست: تعيين سطح ليتيوم در خون به منظور حفظ سطح درماني. تعيين سطح
ليتيوم در خون به منظور تشخيص سميت ليتيوم. درمان اختلالات دوقطبي
تداخلات دارويي: داروهاي ضد التهاب مانند ايبوبروفن و ناپروكسن . داروهاي ديورتيك مانند
هيدروكلروتيازيد و فوروزمايد.
اطلاعات تكميلي: همراه با مصرف ليتيم بررسي عملكرد كليه با انجام آزمايشات اوره و كراتينين و همچنين بررسي كم كاري تيروئيد با انجام آزمايشTSH لازم است.

محدوده نرمال:mEq/L

0.3-1.7