دی دایمر
تشخیص : تشخیص لخته و ترومبوز – کبودی عمقی همراه با درد و ورم – آمبولی ریه – انعقاد منتشره داخل عروقی
نقش : وقتی دیواره رگ دچار آسیب می شود و خونریزی اتفاق می افند بدن با انجام هموستاز و ایجاد لخته جلوی خونریزی را می گردد که در طی این فرایند پروتئین های فیبرین تشکیل شده و تشکیل لخته محکم می دهد . با گذشت زمان و ترمیم زخم فرایند حل شدن لخته آغاز می شود و آنزیم پلاسمین لخته را به قطعات کوچک می شکند و از تجزیه لخته FDP  و D-Dimer  حاصل می شود .
در شرایطی که خطر ترومبوز یا آمبولی وجود دارد اندازه گیری دی – دایمر برای تشخیص کمک کننده است .
قطعه D-Dimer فعالیت ترومبین و پلاسمین را ارزیابی می کند, بنابر این این آزمون روشی ساده برای تشخیص وقوع DIC می باشد. نتایج مثبت  این تست با نتیجه مثبتFDP هماهمنگی دارد  . اندازه گیریD-Dimer اختصاصی تر ازFDP است اما از حساسیت کمتری بر خوردار می باشد . D-Dimer یک FDP اختصاصی است که فقط از تخریب فیبرین توسط پلاسمین تشکیل می‏شود و تخریب فیبرینوژن دست نخورده توسط پلاسمین آن را به وجود نمی‏ آورد.
افزایش : پس از تشکیل لخته و شروع فرایند تجزیه لخته میزان آن در خون افزایش می یابد که معمولا پس از جراحی و آسیب بافتی و بیماری قلبی در بدن افزایش می یابد .

محدوده نرمال:mg/L

Normal: < 0.3
Positive: > 0.4

هورمون دی هیدرو اپی آندرسترون
تشخیص : ارزیابی غدد فوق کلیه – تومود غدد فوق کلیه – کیست تخمدان – پیدایش صفات مردانه – اختلال عادت ماهانه
علت درخواست تست: اين تست براي تعيين سطح DHEAS در خون؛ براي كمك به ارزيابي عملكرد غده آدرنال؛ براي كمك به تعيين علت بروز صفات مردانه در زنان يا بلوغ زودرس درپسران؛ پرموئي در زنان، آكنه، آمنوره در زنان، درخواست مي شود.

DHEAS را مي توان بر اي كمك به تشخيص تومورها در قشر غده آدرنال (توموره اي آدرنوكورتيكال)، سرطان آدرنال و هيپرپلازي آدرنال مادرزادي يا هيپرپلازي آدرنال بالغين وبراي جدا كردن اين بيماري ها از تومورها و سرطان هاي تخمدان اندازه گيري نمود.

توضيح راجع به تست:DHEAS ،يك آندروژن است و خصوصيات ثانويه جنسي مردانه را در بلوغ توسعه مي دهد و مي تواند به آندروژن قويتر مانند تستوسترون و آندروستنديون تغيير شكل دهد، يا مي تواند به هورمون زنانه استروژن تبديل شود.ترشح DHEAS توسط هورمون هيپوفيزي آدرنوكورتيكوتروپيك (ACTH) و ديگر فاكتورهاي هيپوفيز كنترل مي شود DHEAS به عنوان شاخص عملكرد آدرنال، مفيد است.

مقدار اضافيDHEAS در كودكان، مي تواند باعث بلوغ زودرس در پسران و آلت تناسلي خارجي دوگانه، موي اضافي در بدن و دوره قاعدگي غير طبيعي در دختران شود.

علل افزايش: سندرم تخمدان پلي كيستيك، سرطان آدرنال و هيپرپلازي آدرنال ، سطح DHEAS را افزايش مي دهند.

علل كاهش: مقدار پايين DHEAS ممكن است ناشي از اختلالات آدرنال و يا كم كاري هيپوفيز، يك بيماري كه باعث كاهش سطح هورمون هاي هيپوفيزي كه توليد و ترشح هورمون هاي آدرنال را تنظيم مي كنند، باشد.

تست هاي تكميلي:Testosterone; ACTH; FSH; LH; Prolactin; Estrogen; SHBG; 17-Hydroxyprogesterone

نقش: اين هورمون در بدن مردان ميزان آن بيشتر است و واريانس روزانه ندارد و در ساعات مختلف شبانه روز ميزان آن تغييري نمي كند و باعث بروز صفات ثانويه مردانه مي شود. مقدار اين هورمون در نوزادان پسر و دختر به طور طبيعي بالاست و سپس كاهش مي يابد و با شروع بلوغ دوباره افزايش مي يابد و با افزايش سن مجدد كاهش مي يابد.

محدوده نرمال:μg/dL

Female: 35 – 430
Male: 80 – 560

دیگوکسین
تشخیص : تعیین میزان سطح داروی دیگوکسین – بررسی مسمومیت دارویی
نقش : دیگوکسین دارویی است که در بی نظمی ضربان قلب و نارسایی احتقانی قلبی تجویز می شود . رنج نرمال این آزمایش بسیار محدود است و میزان دارو باید به درستی تنظیم شود . و از شروع درمان 2 هفته طول می کشد که میزان آن در خون ثابت شود .

کومبس مستقیم
تشخیص : آنمی همولیتیک – واکنش اتوایمیون – بررسی واکنش به تزریق خون – بیماری همولیتیک نوزادان
نقش : این آزمایش بر روی گلبول های قرمز فرد انجام می شود . هدف از انجام آن  تشخیص آنتی بادی های واکنش دهنده بر سطح گلبول های قرمز است . در اکثر موارد علت حساس شدن گلبول های قرمز به دلیل ناسازگاری گروه Rh  بین مادر و جنین و یا دریافت خون ناسازگار است .
مثبت : مثبت شدن این آزمایش نشان دهنده وجود یک آنتی بادی ناخواسته بر علیه گلبول های قرمز است و در صورتی که علت آن دریافت خون و یا مصرف بعضی دارو ها باشد نتیجه آزمایش بعد از 3 ماه منفی می شود . اما در صورتی که یک بیماری اتوایمیون عامل آن باشد برای مدت طولانی در بدن باقی می ماند .

 

غربالگری سه ماهه اول
تشخیص : تخمین احتمال وجود اختلالات کروموزومی در جنین – سندروم داوون – سندرم ادوارد
نقش : تعیین ریسک در سه ماهه اول توسط دو آزمایش(PAPP-A  و Free B-HCG ) بر روی خون مادر انجام می شود . هر یک از آزمایشات فاکتور خاصی را بررسی می کنند . تمامی نتایج به همراه نتایج سونوگرافی و اندازه گیری NT در سونوگرافی و بررسی وضعیت مادر از طریق پرسشنامه و سن مادر توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل می شود و میزان ریسک بر اساس خط معیار آن جامعه بررسی می شود .
تفسیر : در غربالگری 3 ماهه اول 2 خط معیار یا Cut off وجود دارد . در صورتیکه ریسک پایینتر از خط های Cut off باشد وضعیت Low Risk است و در صورتی که در بین دو خط باشد  Intermediate Risk است و در صورتی که بالاتر از 2 Cut off باشد وضعیت High Risk  است .

 

تغییرات فاکتورهای آزمایش کواد مارکر در اختلالات ژنتیکی