قند خون 2 ساعت پس از صبحانه

تشخيص: بررسي ميزان قند صبحانه آزمايش تشخيصي براي افراد ديابتي
نقش: ميزان قند خون 2 ساعت پس از صبحانه بهترين فاكتور براي تشخيص ديابت است.
محدوده نرمال:mg/dl
Normal < 140

2 مرکاپتواتانول
تشخیص : تب مالت – تشخیص عفونت فعال از مزمن – تشخیص عفونت جدید از عود مجدد عفونت قبلی
نقش : در این آزمایش آنتی بادی از نوع IgG را مورد بررسی قرار می دهد که در عفونت فعال افزایش دارد . وجود این آنتی بادی نشان دهنده یک عفونت حاد است .
افزایش : افزایش میزان 2ME به همراهWright  نشان دهنده عفونت فعال و حاد است  . عیار 160 : 1 یا بیشتر در تست 2ME نمایانگر عفونت بدون علامت فعلی و در صورت وجود علائم بالینی، نشان دهنده عفونت فعال فعلی میباشد ولی عیارهای

80 : 1 و 40 : 1 ندرتا ممکن است نشان دهنده عفونت های مهم اخیر باشد لذا به درمان نیاز ندارند.
کاهش : در پیگیری درمان بیماری و در صورت کاهش تیتر 2ME پس از درمان نشان دهنده موفق بودن درمان است .