دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

قند خون 2 ساعت پس از صبحانه

تشخيص: بررسي ميزان قند صبحانه آزمايش تشخيصي براي افراد ديابتي
نقش: ميزان قند خون 2 ساعت پس از صبحانه بهترين فاكتور براي تشخيص ديابت است.
محدوده نرمال:mg/dl
Normal < 140