آزمایشگاه دکتر خورشید

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر خورشید

آدرس : بلوار مطهری - سه راه بیمارستان

تلفن : 53354466

آزمایشگاه دکتر خورشید

آزمایشگاه دانش درمانگاه فرهنگیان

آدرس : میدان غدیر - ابتدای بلوار کنارستان

تلفن : 53346251

گروه آزمایشگاه های دکتر خورشید