آزمایشگاه دکتر خورشید

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر خورشید

آدرس : بلوار مطهری - سه راه بیمارستان

تلفن : 53354466

آزمایشگاه دکتر خورشید

آزمایشگاه دانش

آدرس : میدان مصلی- ابتدای بلوار مهمانسرا

تلفن : 53338229

آزمایشگاه دکتر خورشید و آزمایشگاه دانش