دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

دستگاه رگیاب لیزری

قابلیت تشخیص رگ در اطفال و بزرگسال

برای اولین بار در ایران