دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

خون شناسی یا هماتولوژی به مطالعه ساختار سلول های خونی و اندازه و تعداد انها می پردازد .در بخش خون شناسی این آزمایشگاه 3 دستگاه شمارش گلبولی یا سل کانتر وجود دارد . و هر یک از این دستگاه ها از کمپانی های بنامی از خارج کشور خریداری شده و توسط نمایندگان آنها در تهران پشتیبانی می شود . استفاده از چند دستگاه از چند کشور به ما این امکان را می دهد که در هر شرایطی بتوانیم پاسخ گوی مراجعه کنندگان باشیم و حتی شرایط سخت تحریم ها و گرانی ها بر کیفیت کار ما تاثیر نداشته باشد . نمونه های خون بیماران پس از انجام تست توسط دستگاه ها توسط دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی لام خونی برای بررسی زیر میکروسکوپ آماده می شود . نمونه های خون اکثر بیماران زیر میکروسکوپ بررسی می شود تا در صورت وجود سلول های بدخیم یا سرطانی حتی به تعداد خیلی کم از آن مطلع شویم.

 

در بدن روزانه تعداد بسیار زیادی سلول های خونی ساخته می شود . در کل سه نوع سلول در خون وجود دارد که شامل گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاکت ها می باشد . گلبول های قرمز با هموگلوبین درون خود مسئول اکسیژن رسانی و گلبول های سفید مسئول دفاع از بدن در برابر عوامل بیماری زا و پلاکت ها مسئول حفظ سلامت رگ و لخته شدن خون در هنگام آسیب به عروق خونی می باشند . شمارش تعداد سلول ها و میزان هموگلوبین درون گلبول ها می تواند در تشخیص بسیاری از بیماری ها کمک کننده باشد . دستگاه سل کانتر خونشناسی دیانا محصول کمپانی هایسل فرانسه می تواند تعداد و اندازه سلول ها را با تابش نور لیزر اندازه گیری کند . مراحل انجام کار آزمایش در این دستگاه بدون دخالت دست می باشد بطوری که لوله  های خون در جایگاه قرار داده می شود و دستگاه به ترتیب هر یک را مورد آزمایش قرار می دهد. این مرکز مجهیز به 3 دستگاه سل کانتر خون شناسی می باشد .

 

در بعضی از بیماری ها و یا سرطان های خون شکل سلول های خونی تغییر می کند . در آزمایشات مختلف می توانیم تعداد و اندازه سلول ها را برسی کنیم و یا هموگلوبین درون گلبول های قرمز را با استفاده از دستگاه های مختلف اندازه گیری کنیم . اما برای بررسی تغییر شکل سلول ها باید آنها را زیر میکروسکوپ به طور مستقیم بررسی کنیم . دراین دستگاه با استفاده از رنگ های مختلف می توانیم عناصر درون سلول ها را رنگ کنیم تا در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده باشد . این دستگاه با کمک مهندسین ایرانی از روی یک دستگاه آمریکایی به روش مهندسی معکوس ساخته شده است و از کیفیت و دقت نمونه خارجی خود برخوردار است .

دستکاه رنگ آمیزی لام